» TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

Giáo trình Minano Nihongo là bộ giáo trình uy tín và chất lượng nhất được các trường tiếng Nhật ở Việt Nam cũngnhư trên thế giới giảng dạy. Nội dung khoá học Tiếng Nhật sơ cấp 2 sẽ bám sát 20 bài học đầu tiên của giáo trình trên cùng với giáo trình bổ sung của của trung tâm với chi tiết bài giảng như sau:

 

   NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2 tại Trung tâm tiếng nhật Sunrise

 

一日 二日 三日
Ôn tập ngữ pháp bài 1~ 10 Từ vựng bài 11
Ngữ pháp bài 11 
Hội thoại bài 11
Nghe choukai bài 11
Làm bài tập bài 11
四日 五日 六日
Bài ôn tập chữ Hán
(chữ Hán bài 1~10)
Học chữ Hán bài 11
Từ vựng bài 12
Ngữ pháp bài 12 
Hội thoại bài 12
Nghe choukai bài 12
Làm bài tập bài 12
七日 八日 九日
Học chữ Hán bài 12
Từ vựng bài 13
Ngữ pháp bài 13 
Hội thoại bài 13
Nghe choukai bài 13
Làm bài tập bài 13
Luyện nói bài 11, 12, 13 cùng
giáo viên người Nhật
Học chữ Hán bài 13
十日 十一日 十二日
Ôn tập bài 11~ 13
Bài kiểm tra ngữ pháp 1                        
Kiểm tra chữ Hán 1
Từ vựng bài 14
Ngữ pháp bài 14 
Hội thoại bài 14
Nghe choukai bài 14
Làm bài tập bài 14
十三日 十四日 十五日
Học chữ Hán bài 14
Từ vựng bài 15
Ngữ pháp bài 15
Hội thoại bài 15
Nghe choukai bài 15
Làm bài tập bài 15
Học chữ Hán bài 15
Từ vựng bài 16
Ngữ pháp bài 16
十六日 十七日 十八日
Kiểm tra chữ Hán 2
Hội thoại bài 16
Nghe choukai bài 16
Làm bài tập bài 16
Học chữ Hán bài 16
Từ vựng bài 17
Ngữ pháp bài 17
Hội thoại bài 17
Nghe choukai bài 17
Làm bài tập bài 17
十九日 二十日 二十一日
Luyện nói bài 14, 15, 16, 17       cùng giáo viên người Nhật
Học chữ Hán bài 17
Ôn tập bài 14~ 17
Bài kiểm tra ngữ pháp 2                             
Kiểm tra chữ Hán 3
Từ vựng bài 18
Ngữ pháp bài 18 
二十二日 二十三日 二十四日
Hội thoại bài 18
Nghe choukai bài 18
Làm bài tập bài 18
Học chữ Hán bài 18
Từ vựng bài 19
Ngữ pháp bài 19
Hội thoại bài 19
Nghe choukai bài 19
Làm bài tập bài 19
二十五日 二十六日 二十七日
Từ vựng bài 20
Ngữ pháp bài 20
Hội thoại bài 20
Nghe choukai bài 20
Làm bài tập bài 20
Kiểm tra chữ Hán 4
Học chữ Hán bài 19 
二十八日 二十九日 三十日
Luyện nói bài 18, 19, 20
cùng giáo viên người Nhật
Học chữ Hán bài 20             
Ôn tập bài 18~ 20
Bài kiểm tra ngữ pháp 3  
\Bài ôn tập và kiểm tra cuối khóa   (ngữ pháp + chữ Hán bài 10~ 20)    

Trung tâm Tiếng Nhật Sunrise: Số 9, ngõ 100/20 Hoàng Quốc Việt
Website: http://sunrise-hr.com.vn/
Hotline: 0971098800.
Email: info@sunrise-hr.com.vn

Tiếng Nhật Sunrise thường xuyên có các lớp đào tạo tiếng Nhật mọi trình độ. Khi tham gia các khóa học tại Sunrise học viên còn được đào tạo thêm các kỹ năng về tin học văn phòng, kỹ năng phỏng vấn xin việc!!!

ĐĂNG KÝ NGAY với chúng tôi: m.me/tiengnhatsunrise
Hoặc để lại cmt bạn sẽ được tư vấn trực tiếp !!!

Sunrise – Chắp Cánh Những Ước Mơ !!!